โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมามีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สามารถเตรียมหลักฐานการสมัครงานให้พร้อมขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 หรือสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.nanhospital.go.th โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 054-719-000 ต่อ 1409

ไฟล์เอกสารประกอบ
รพ.น่าน+รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar