สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 รายการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 10.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5328-3734

ไฟล์เอกสารประกอบ
openAttachFileServlet พัสดุ.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar