ศาลจังหวัดน่าน จะตำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
ศาลจังหวัดน่าน จะตำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ 1. รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฮย 4672 กรุงเทพมหานคร 2. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ชูชูกิ 125 หมายเลขทะเบียน อฬว 127 กรุงเทพมหานคร ผู้มีความประสงค์จะสู้ราคา สามารถเข้าดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศาลจังหวัดน่าน เลขที่ 553 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ผู้สู้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าเสนอราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.45 น.โดยผู้สนใจจะสู้ราคารายใดลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเริ่มประมูลราคาด้วยวาจา (ปากเปล่า) เวลา 10.00 น. ณ อาคารศาลจังหวัดน่าน เลขที่ ๕๕๓ ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ไฟล์เอกสารประกอบ
CCF_000746.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar