ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่าน กำหนดแผนงานออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลน่าน
ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่าน กำหนดแผนงานออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลน่านและเพื่อเตรียมความพร้อม ในการสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคต่างๆ ที่จำเป็นได้รับโลหิตในการรักษา

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์รับบริจาคโลหิต.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar