จังหวัดน่าน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ อาคารหอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชดำริฝนหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นทุกข์ภัยจากความแห้งแล้ง

    ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยโครงการพระราชดำริฝนหลวง กำเนิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยความทุกข์ยากของพสกนิกรเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้แก่พสกนิกร ให้พ้นจากความแห้งแล้ง และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาจนถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar