การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านและหน่วยงานภาคีด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “จุดประทีปตีนกา บูชาพระธาตุ”
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.30 น. ภายในบริเวณลานด้านหน้าพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กิจกรรม “จุดประทีปตีนกา บูชาพระธาตุ” จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และ เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เกี่ยวกับการบูชาพระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ยิ่งได้จุดประทีปและนำไปบูชาพระธาตุที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพระธาตุที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดหลวงกลางเวียงด้วยแล้ว คือ พระธาตุช้างค้ำ ที่มีความสำคัญในเมื่อครั้งอดีตได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศานาที่สำคัญ และ ยังมีพระธาตุที่สวยงาม ชื่อเป็นสิริมงคล ให้ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการการบูชาพระธาตุแล้วจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู มีผู้ช่วยเหลือในการงาน กระการสิ่งใดก็เป็นที่รักใคร และ ประสบความสำเร็จ เหมือนกับองค์พระธาตุที่มีช้างค้ำอยู่ๆองค์พระธาตุ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน กระตุ้นการเดินทาง ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังหวัดน่าน การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการ เพิ่มวันพักค้างแรมของนักท่องเที่ยว รวมถึงการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในจังหวัดน่านอีกด้วย นายโยธินทับทิมทอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคีด้านการท่องเที่ยว ร่วมถึงได้รับความร่วมมือจากวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ได้จัดกิจกรรม “จุดประทีปตีนกา บูชาพระธาตุ”เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาทำกิจกรรมในช่วงกลางคืน รวมถึง ได้นำเสนอกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของน่าน นำเสนอผ่านกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วย อีกทั้งยังได้นำเสนอกิจกรรม และสินค้าทางการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่าน ได้เดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสายศรัทธา 4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ อีกด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าว หวังว่าจะสร้างความประทับใจ และสร้างการรับรู้และบอกต่อให้แก่นักท่องเที่ยวที่กำลังตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวน่านได้มากขึ้น

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar