ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว มณฑลทหารบกที่ 38 กอ.รมน.จังหวัดน่าน ฝูงบิน 466 น่าน โรงพยาบาลน่าน ปภ.น่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.น่าน เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อาสาสมัครกู้ภัย เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องจากในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันลอยกระทง ในหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย รวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ในสถานที่จัดงานต่างๆ รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการรักษาความสงบ เรียบร้อยขึ้นในสังคม จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความสงบสุขปลอดภัย ขึ้นในสังคมส่วนรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจึงได้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม พร้อมได้ดำเนินการประสานขอสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยแถวฯ ซึ่งมีกำลังพลรวมทั้งสิ้น จำนวน 380 นาย รถยนต์ จำนวน 34 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 39 คัน รถจักรยาน จำนวน 12 คัน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar