เทศบาลเมืองน่าน จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ประชาชนชาวน่านและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเป็นจำนวนมาก
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยปีนี้เทศบาลเมืองน่านได้จัดแพเรือไฟ สวยงาม สุดตระการตา บริเวณริมแม่น้ำน่าน เพื่อบริการชาวเมืองน่านและนักท่องเที่ยว โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนื่องแน่น โดยเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 จังหวัดน่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแต่งกายชุดไทย เพื่อมาลอยกระทงที่ริมแม่น้ำน่าน พร้อมทั้งได้ปล่อยโคมลอยสะเดาะเคราะห์กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน โดยภายในงานมีการจำหน่ายกระทง โคมลอย สินค้าอาหาร เพื่อบริการจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมกิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ จะกระทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตามความเชื่อของคนไทย ที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเชื่อกันว่า การลอยกระทงนี้ จะสามารถบูชารอยพระพุทธบาท ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยซึ่งประเพณีลอยกระทงนี้ คนไทยได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริม ให้ประชาชน เห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar