จังหวัดน่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน ครั้งที่ 11/2566
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน ครั้งที่ 11/2566 โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระเถรานุเถระ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาลทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธี ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันจัดพิธีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566 จังหวัดน่าน และคณะสงฆ์จังหวัดน่านจึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 12 ครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดพิธีในครั้งที่ 11/2566

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar