จังหวัดน่าน จัดขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน พระหลักเมืองน่าน ขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าเข้าเวียง เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดน่าน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ณ ศาลพระหลักเมืองน่านประจำปี 2567 โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ ขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าเข้าเวียง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 15 อำเภอ นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ และขบวนตุ้มกุ่มของแต่ละอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ด้วย

ในพิธีมีริ้วขบวนแห่แบบโบราณที่สวยงาม พร้อมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยในขบวนมีขบวนอิสริยยศเจ้าประเทศราชนครน่าน กลองคุม ราชรถอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขบวนฟ้อนล่องน่าน ขบวนนายอำเภออัญเชิญน้ำทิพย์พุทธมนต์และต้นกุ่มสักการะ และขบวนแห่พระเข้าเวียง ซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่าง ๆ อาทิ พระเจ้าฟ้า วัดพญาวัด วัดแสงดาว วัดเจดีย์ วัดน้ำลัด วัดถืมตอง วัดหัวเวียงเหนือ วัดธงน้อย วัดทุ่งน้อย และวัดผาตูบ โดยเมื่อขบวนแห่ถึงบริเวณมณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมทั้งเชิญน้ำสรงศักดิ์สิทธิ์ของทุกอำเภอขึ้นสู่ที่ตั้ง จากนั้นประธานในพิธีถวายต้นกุ่มหลวงสักการะแด่พระหลักเมืองน่าน

สำหรับปีนี้ รูปแบบขบวนแห่ หัวขบวนนำด้วยการรักษาจารีตโบราณ มีการฟื้นฟูประเพณีแห่พระเข้าเวียง ซึ่งเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่และสำคัญของหัววัดมิ่งเมือง เข้าร่วมขบวน ขบวนมีความเรียบง่าย สง่างาม สอดคล้องเมืองน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต ด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม และนอกจากนี้ในปีนี้ยังมีการคัดเลือกชายหนุ่ม เป็นอารักษ์พระหลักเมือง โดยการเสี่ยงทาย เพื่อขึ้นราชรถอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar