จังหวัดน่าน ประกอบพิธีสมโภชสรงน้ำพระราชทานพระหลักเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567

วันที่ 15 เมษายน 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพร้อมด้วยผ้าไตร เพื่อถวายน้ำสรงองค์พระพุทธมิ่งเมือง และประกอบพิธีสมโภชพระหลักเมืองน่านเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมประกอบพิธีสมโภชสรงน้ำพระราชทานพระหลักเมืองน่าน ประจำปี 2566 ณ บริเวณมณฑลพิธี ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

พิธีสรงน้ำพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน ถวายพวงมาลัย ผ้าดิ้นทอง ดิ้นเงิน ดิ้นนาก ณ เสาพระหลักเมืองน่าน จากนั้นประธานพิธีประเคนผ้าไตรพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป จากนั้น นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านหมายรับสั่ง ขณะที่อ่านหมายรับสั่งจบเจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย 9 รา จากนั้นพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอทั้ง 15 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดน่าน กำหนดให้วันที่ 15 เมษายนของทุกปี เป็นวันประกอบพิธีสมโภชพระหลักเมืองน่าน โดยเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีตจะนำข้าราชบริพาร เสนาอำมาตย์ และประชาชนชาวเมืองน่าน มาประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อถวายสักการะพระหลักเมืองน่าน เพื่อขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประเพณีพิธีสมโภชพระหลักเมืองน่าน ได้รับการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar