จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤษเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 25657 โดยข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน จังหวัดน่านมีการจัดตั้งจุดตรวจบูรณาการ จำนวน 15 จุด ด่านชุมชน 105 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4,500 คน เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น 58 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 64 ราย เป็นชาย 48 คน หญิง 16 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่อำเภอปัว ข้อมูลสะสมประจำวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 มีอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 14 อำเภอประกอบด้วย อำเภอท่าวังผา 5 ครั้ง อำเภอนาน้อย 4 ครั้ง อำเภอนาหมื่น 3 ครั้ง อำเภอบ่อเกลือ 4 ครั้ง อำเภอบ้านหลวง 2 ครั้ง อำเภอปัว 6 ครั้ง อำเภอภูเพียง 1 ครั้ง อำเภอสองแคว 4 ครั้ง อำเภอสันติสุข 2 ครั้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ครั้ง อำเภอเชียงกลาง 7 ครั้ง อำเภอเมืองน่าน 7 ครั้ง อำเภอเวียงสา 6 ครั้ง อำเภอแม่จริม 5 ครั้ง ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ คืออำเภอทุ่งช้าง

ขณะที่ ตำรวจธรจังหวัดน่านได้นำเสนอข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก และการตักเตือนจากแอพพลิเคชั่นขับดี โดย 10 ข้อหาหลักประกอบด้วย ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย เมาแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ รวม 3,390 คดี

ขนส่งจังหวัดน่าน แจ้งข้อมูลผลการปฏิบัติงาน วันที่ 11-17 เมษายน 2567 ซึ่งมีรถโดยสาธารณะจำนวน 412 คัน รถเที่ยวเสริม 29 คัน ไม่พบข้อบกพร่องการใช้รถและการเปลี่ยนรถ มีพนักงานขับรถ 422 คน ไม่พบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร อสม. อปพร. ชรบ. กู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกสื่อ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเสียสละดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ และได้สั่งถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนน ช่วง 5 ปีเปรียบเทียบ ปรับแผนสร้างความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน จะได้นำข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนนที่เกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ ของจังหวัดน่าน ได้ลดอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้นต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar