อบจ.น่าน พบปะสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากสื่อมวลชน

วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมพบปะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน โดยมี นางสุดา ดูงาม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน นายบุญยงค์ สดสะอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และสื่อมวลชนจากหลายหน่วยงาน ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับจังหวัด และเข้าใจกระบวนการการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อสาธารณะประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เสนอปัญหาและอุปสรรค เพื่อที่จะได้รับร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar