คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) เห็นชอบดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ให้เกษตรกรรายย่อย เล็ก กลาง ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 1 แสนตัว สุกรไม่เกิน 5 พันตัว เพื่อช่วยลดต้นทุนและเสริมสภาพคล่อง

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) เห็นชอบดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ให้เกษตรกรรายย่อย เล็ก กลาง ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 1 แสนตัว สุกรไม่เกิน 5 พันตัว เพื่อช่วยลดต้นทุนและเสริมสภาพคล่อง ตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสุกร ปี 2566 ในการช่วยภาระค่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ มาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่และสุกร ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสุกรรายย่อย เล็ก กลาง ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ไม่เกิน 100,000 ตัว และสุกรไม่เกิน 5,000 ตัว ในอัตราชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ยรายละไม่เกิน 150,000 บาท สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบการขอรับการสนับสนุนและตรวจสอบความราบถ้วนถูกต้องของแบบคำขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร.0-5477-2027 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ