สพม.น่าน ขอเชิญชมการแสดง ของนักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ในงาน “Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน”✨ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ลานข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
สพม.น่าน ขอเชิญชมการแสดง ของนักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ในงาน “Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน”✨ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ลานข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 🎷รับชมการแสดง วงมัธยมน่าน ซิมโฟนิคแบนด์ บรรเลงเพลงขับกล่อม การแสดงกลองสะบัดชัย ฟ้อนล่องน่าน ฟ้อนแง้น เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนแต่ละสหวิทยาเขต 🔺ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/spmnan2021/ และเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน https://www.spmnan.go.th/

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ