ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง #พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ #พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ http://www.phralan.in.th/newsdetail.php?id=12&d=2628 https://www.facebook.com/photo/?fbid=703168448655423&set=a.551179123854357

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ