จังหวัดน่าน จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดตอนมูล ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดตอนมูล ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสามารถนำส่งเงินได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567


ไฟล์เอกสารประกอบ
ว+1496.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ