ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ไฟล์เอกสารประกอบ
doc04575820240318144633.pdf |
doc04575720240318144618.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar