การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง+กปส+405+ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กฯ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar