พ่อเมืองน่าน ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง บูชานพพระเคราะห์และส่งเคราะห์หลวง ทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสชุมชนบ้านหัวเวียงใต้
วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ที่ วัดหัวเวียงใต้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 19 รูป ประกอบพิธีสืบชะตาหลวง บูชานพพระเคราะห์และส่งเคราะห์หลวง ทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ นายสุรพล เธียรสูต นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ และชาวชุมชนหัวเวียงใต้ เข้าร่วมพิธี โดยในพิธี พระครูรังสีธรรมานันท์ (ครูบานิกร) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (วัดก๋ง) สวดมหาพุทธมนต์บูชานพพระเคราะห์ และส่งเคราะห์หลวง ทักษิณานุปทานผู้ล่วงลับ อดีตเจ้าอาวาสและบรรพบุรุษของชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ จบแล้ว พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล นายสุรพล เธียรสูต นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จุดเทียนสืบชะตาหลวง (ธัมมจักร) ต้นเงิน ทอง นาค ตามลำดับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จุดเทียนบาตรน้ำมนต์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 19 รูป เจริญพุทธมนต์หลวง อ่านธรรมสืบชะตาหลวง 19 คัมภีร์ หลังจากนั้น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะศรัทธา ปล่อยนกและพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำน่าน พร้อมกับอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ สร้างความศรัทธาและความสามัคคีของชาวบ้านในการออกมาร่วมทำบุญ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายึดถือปฎิบัติและรักษาสืบทอดต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar