ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหาย หลังเกิดเหตุไฟไหม้ โรงเรียนบ้านนาราบ
วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนบ้านนาราบ ( จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกตรวจ เยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนประสบอัคคีภัย ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียน ของนักเรียนชั้น ป.1 (ข) จำนวน 6 ห้อง พร้อมทั้งกำชับให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเร่งด่วน และดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียนในระหว่างการรอการรื้อถอน จากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 23.00 น. ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นบน ชั้นล่างเป็นปูน โดยนายอำเภอนาน้อย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.นาน้อย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาน้อย เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาราบ หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย ร่วมกันเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยการระดมรถบรรทุกน้ำของ อบต.นาน้อย อบต.เชียงของ อบต.น้ำตก อบต.สถาน อบต.บัวใหญ่ อบต.สันทะ ใช่เวลานานเกือบ 1 ชม. จึงสามารถควบคุมเพลิงได้

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar