ผลโหวดประธานนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร กกต.รับรองผลแล้ว สมาชิกวุฒิสภานักเรียน ไม่โหวดสวนกระแส เคารพเสียงส่วนมาก
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลบ้านพระเนตร จัดกิจกรรมลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมีจำลองรูปแบบการเลือกตั้งเสมือนจริง จากรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยมี 4 พรรคการเมืองลงสมัครเป็นกรรมการนักเรียน และประธานนักเรียน ได้แก่ หมายเลข 1 พรรคเพื่อเธอ หมายเลข 2 พรรคพลังประชารัก หมายเลข 3 พรรคก้าวไว หมายเลข 4 พรรคภูมิใจเธอ ซึ่งมีนักศึกษาฝึกสอนจำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็น กกต.ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ และมี นายสุรพล เทียนสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานสังเกตุการณ์ ทั้งนี้ บรรยากาศภายในกิจกรรมการลงคะแนนเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม แต่มีเหตุวุ่นวายเป็นบางช่วงเนื่องจากผู้ลงคะแนนชั้น ป.1 เดินไปลงคะแนนในคูหาเดียวกัน หรือแอบเดินย่องไปแอบมองการลงคะแนน กกต.ต้องคอยไปกันออกและไปคุมเพื่อไม่ให้เดินไปลอกกัน สำหรับเรื่องร้องเรียน มีการร้องเรียนเข้ามา 1 เรื่อง เรื่องการซื้อลูกอมและขนมแจกกัน จากการสอบสวนแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นการซื้อขนมเลี้ยงลูกพี่ลูกน้องและไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งหมด 319 คน มาใช้สิทธิ 296 คน ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 23 คน เนื่องจากลาป่วย หลังปิดหีบเวลา 10.30 น. ได้เริ่มนับคะแนน โดยบรรยากาศกองเชียร์เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ต่างออกเสียงเชียร์กันอย่างออกรสออกชาติ ทั้งนี้ผลจากการนับคะแนนปรากฎว่า หมายเลข 1 พรรคเพื่อเธอ ได้คะแนน 160 คะแนน เป็นอันดับ 1 ซึ่งคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อันดับ 2 พรรคภูมิใจเธอ ได้คะแนน 61 คะแนน เป็น 2 พรรคที่ได้คะแนนรวมกันจัดตั้งสภานักเรียน ส่วนพรรคอันดับ 3 พรรคพลังประชารัก ได้คะแนน 32 คะแนน และพรรคก้าวไว ได้อันดับ 4 ได้คะแนน 24 คะแนน ร่วมกันจัดตั้งฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการทำงาน มีบัตรเสียทั้งหมด 14 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5 ใบ โดยหลังนับคะแนนเสร็จทราบผลการเลือกตั้งแล้ว กกต. สามารถรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 นาที ด้าน ด.ญ.พิชญนันท์ ยากับ ประธานสมาชิกวุฒิสภานักเรียน กล่าวว่า สำหรับมติในที่ประชุม สว.(น) เรามีมติร่วมกันว่า เราจะไม่โหวดสวนกระแส เราจะทำตามเสียงส่วนมากที่เขาโหวดให้ เราพร้อมโหวดให้เสียงส่วนใหญ่ โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เรียนรู้ และได้ความเป็นประชาธิปไตยตนเองมากขึ้น และได้เห็นการทำงานของพี่สภานักเรียน และสามารถเรียนรู้ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการรับฟังเสียงส่วนมาก มากกว่าเสียงส่วนน้อย ที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจาก กกต. รับรองผลแล้วได้มีการชุมนุมทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายค้าน และ สว.(น) เพื่อโหวดประธานนักเรียน โดย สว.(น) จากหัวหน้าห้องโดยตำแหน่ง โดยมาจากการเลือกตั้งหัวหน้าห้องภายในห้องเรียน จำนวน 9 คน ผลมติเป็นเอกฉันท์ สว.(น) ทั้ง 9 คนไม่โหวดสวนกระแส เปิดเผยเคารพเสียงส่วนใหญ่ ไม่โหวดสวนกระแส โดยประธานนักเรียนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที หลังทานข้าวเที่ยงคือเป็นตัวแทนซ้อมถือพานไหว้ครู และประธานกับรองประธานจะทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ คือถือพานไหว้ครูในพิธีไหว้ครูในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ด้าน นายสุรพล เทียนสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า เด็กที่โตขึ้นมาจะต้องดูแลบ้านเมืองต่อ เพราะฉนั้นการที่ทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้ระบบประชาธิปไตย สมัยก่อนมีคำพูดที่ว่าถ้าอยากเป็นประธานนักเรียนให้ซื้อลูกอมแลกเอา เราได้ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการแข่งขันกันในการเสนอนโยบาย เพื่อทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเมืองระดับชาติที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพราะฉนั้นพรรคการเมืองที่มีในโรงเรียนก็อาจมีการล้อเลียนพรรคที่มีขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความสนใจในเหตุการณ์การเมืองด้วย เพราะเด็กๆ รุ่นนี้ ก็จะเติบโตไป ไปเป็นที่พึ่งพา โดยระบบประชาธิปไตยต้องเริ่มจากในโรงเรียน เพราะระบบประชาธิปไตยจริงก็เริ่มจากท้องถิ่นขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. ทำให้เด็กได้เห็นกระบวนการเติบโตของระบบประชาธิปไตยในระดับชาติที่พึงปารถนา ต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar