สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ป่าชุมชน บ้านสะจุก หมู่ที่ 7 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยทางสำนักงานปลัดกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์แก่ผองผสกนิกร โดยกิจกรรมโครงการจิตอาสาดังกล่าว ประกอบไปด้วย กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และการปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar