จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานเลขานุการ ฝ่ายปฐมพยาบาล และฝ่ายแสง สี เสียง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบในงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่านและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2566 ณ เมรุชั่วคราววัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และฌาปนสถานลอมเชียงของ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดน่านและจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวน่าน จะได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลออกมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อายุ 88 พรรษา 68 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00.12 น. ด้วยเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบ ณ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดังนั้น จังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ จึงจัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพฯ ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพฯ วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2566 โดยวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายทานมหาปราสาททั้ง 2 หลัง รวมทั้งหอบูรพาจารย์ การแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง 1 ผูก พระสงฆ์ 10 รูป และถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร โดยจะมีสวดพระอภิธรรมและพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ทุกวัน สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 จะมีพิธีเชิญโกศศพแห่เวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน เวลา 08.30 น. และตั้งขบวนในการแห่หีบศพบรรจุสรีระร่างสังขารขันธ์ พระธรรมนันทโสภณ เคลื่อนไปยังฌาปนสถานลอมเชียงของ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เวลา 17.00 น. และวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 พระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ ณ เมรุวัดพระธาตุช้างค้ำวริหาร เวลา 07.00 น. และประกอบพิธีเชิญอัฐิ พระธรรมนันทโสภณ ไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เวลา 08.00 น. จากนั้น พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร 200 รูป ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar