นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งเตือนให้ประชาชน ป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก หลังสถิติการแพร่ระบาดของจังหวัดน่าน ติดอันดับ 2 ของประเทศ
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่สำนักงานสาธารสุขจังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดน่าน เผยข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วงต้นฝนที่ผ่านมา สถานการณ์น่าเป็นห่วง พบผู้ป่วยติดอันดับ 2 ของประเทศ "โรคไข้เลือดออก" เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENGUE VIRUS) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อน และระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี จากข้อมูลโปรแกรมทันระบาด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 จังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ อันดับ 1 จังหวัดตราด อันดับ 2 จังหวัดน่าน อันดับ 3 จังหวัดจันทบุรี อันดับ 4 จังหวัด แม่ฮ่องสอน และอันดับ 5 จังหวัดระยอง จังหวัดน่าน พบว่าพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดที่อำเภอเชียงกลาง พบผู้ป่วยกว่าร้อยรายในหมู่บ้านเดียว โดยที่ผ่านมามีคนไข้เข้ารับการรักษาจากการป่วยเป็นไข้เลือดออกมีอาการรุนแรงสุดคืออาเจียนออกมาเป็นเลือด ปัจจุบันได้ให้การรักษาตามอาการจนปลอดภัยแล้ว แต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่ ทั้งนี้จากการเปิดเผยข้อมูลจากคนไข้ เผยว่า ป่วยเป็นไข้เลือดออก มีอาการหนักและทรมานมากว่าป่วยเป็นโควิดหลายเท่า อาการส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ไข้สูง 39-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน อาการเลือดออก (เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน มีจุดเลือดออกตามตัว) ตับโต (กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา) ภาวะช็อก หมดสติ นายแพทย์ อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง และนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยา กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่อำเภอเลียงกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูง มีผู้ป่วยอยู่ในหมู่บ้านเดียวถึง 80 กว่าราย และพบการระบาดปะปายในหลายหมู่บ้าน โดยทางโรงพยาบาลเชียงกลางได้ปรับห้องผู้ป่วยโควิดเดิม เป็นสถานที่รองรับการรักษา โดยมีการกั้นโซน และกางมุ้งให้คนไข้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ยุงไปกัดคนไข้แล้วไปกัดคนอื่นต่อ โดยที่ผ่านมามีคนไข้เข้ารับการรักษาจากการป่วยเป็นไข้เลือดออกมีอาการรุนแรงสุดคืออาเจียนออกมาเป็นเลือด ปัจจุบันได้ให้การรักษาตามอาการจนปลอดภัยแล้ว แต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่ ทั้งนี้จากการเปิดเผยข้อมูลจากคนไข้ เผยว่า ป่วยเป็นไข้เลือดออก มีอาการหนักและทรมานมากว่าป่วยเป็นโควิดหลายเท่า จากการลงสำรวจพื้นที่ อำเภอเชียงกลางที่มีการแพร่ระบาดของโรงไข้เลือดออกได้ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ใกล้ป่า มีใบไม้แห้งทำให้ฝนตกลงมาน้ำขังตกค้างในใบไม้ทำให้ยุงมาวางไข่ พื้นที่รอบๆ หมู่บ้านเป็นพื้นที่การเกษตรมีการทำสวนยางพารา และไม่ไผ่ลวก ใบยางพาราร่วงหล่นมีน้ำขังในใบทำให้ยุงวางไข่ ส่วนไผ่ลวงมีการตัดลำไปขาย แต่ปล้องข้อต่อของตอที่ตัดมีน้ำขังทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เป็นอย่างดี ด้าน นายแพทย์ วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งเตือนให้ประชาชน เพื่อป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกป้องกันไม่ให้ยุงกัด ได้แก่ ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในที่มืด อับชื้น ทายากันยุง ไม่ให้ยุงเกิด ได้แก่ สำรวจ และกำจัดแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณบ้านโดยรอบ และทำทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้เป็นนิสัย ใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง, เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ภาชนะ ใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากไข้เลือดออก

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar