ปศุสัตว์น่าน ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่านมอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงอ้อมฤทัย ใจจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน นำโดยนายวัชรพงษ์ พญาพรหม ปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับ อบต.ผาสิงห์ ออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยค่อยเป็นค่อยไป และสัตวแพทย์ควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทรงวางรากฐานของการพัฒนาประเทศในการรณรงค์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และควบคุมการเกิดโรคระบาดร้ายแรงของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่อาจเป็นพาหะนำโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตมาสู่คนและสัตว์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงมีพระดำริก่อตั้งโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชน และเป็นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง ปศุสัตว์น่าน จึงได้ดำเนินการออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 50 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว และแมวเพศเมีย 20 ตัว สร้างความตระหนักให้กับประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar