มทบ.38 ร่วมกับ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรมการแสดง “คอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค” ส่งเสริมความรักความสามัคคี โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงดนตรี “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจ 4 ภาค” โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลและครอบครัว นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับชมการแสดง กิจกรรมการแสดง “คอนเสิร์ตรักไทย หัวใจ 4 ภาค” เกิดขึ้นจากดำริของผู้บัญชาการทหารบก โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพ ภาคที่ 1-4 จำนวน 21 จังหวัด ภายใต้ชื่อ "คอนเสิร์ตรักไทย หัวใจ 4 ภาค" โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง สร้างสรรค์สังคมไทย ส่งความสุข ให้กำลังใจ ส่งเสริมความรักความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหาร ให้ได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจ เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ พร้อมสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ ให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติ รักแผ่นดิน เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจ เพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชน กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดน่าน โดยหน่วยมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่และเตรียมการจัดงาน ภายในงานมีการแสดงดนตรีวง smile army band โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 38 และการแสดงต่างๆ อีกมากมาย ตลอดจนการออกร้านแสดงผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน การจำหน่ายอาหาร และพืชผลทางการเกษตร เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar