จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่12/2566 พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ นายนิวัตน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่านได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานรวมถึงเป็นการพบปะ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดน่าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ สำหรับเดือนกันยายน 2566 เทศบาลเมืองน่านพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นเจ้าภาพหลัก โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ บูธแสดงผลงานต่างๆของหน่วยงาน ซุ้มอาหารคาว หวาน กาแฟ น้ำดื่ม และผลไม้ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของภารกิจที่จะดำเนินการในอนาคต อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงการจัดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดน่านและผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านภายใต้ตราสัญลักษณ์ Nan Brand และ Nan Brand Premium “ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ บริเวณถนนคนเดิน(ข่วงน้อย) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวิ่งเทรล น่าน เทรลรันนิ่ง “สกาด ซีนิคเทรล 2023 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ดอยสกาด อ.ปัว จ.น่าน โดยได้ทำการเปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วประเทศจำนวน 1,000 คน แข่งขันทั้งหมด 3 ระยะ ระยะทาง 14 กิโลเมตร 33 กิโลเมตร และ 52 กิโลเมตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยในครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจะเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟในครั้งต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar