จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 สะท้อนวิถีชีวิต สืบสานตำนาน เชื่อมความสามัคคี
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ บริเวณกองอำนวยการแข่งเรือ (ปะรำพิธี) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ คณะฝีพายเรือแข่ง และพี่น้องชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านในครั้งนี้ งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ถือได้ว่างานประเพณีแข่งเรือ แสดงถึงวิถีชีวิตจิตใจของชาวจังหวัดน่าน ที่ผูกพันกับแม่น้ำน่านมาแต่ในอดีตโดยแท้จริงโดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม และแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ คือ หัวเรือเป็นรูปพญานาคชูคอสง่า อ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ลำตัวสลักลายสวยงามอย่างวิจิตรพิสดาร นอกจากแข่งขันเพื่อการกีฬาและเชื่อมความสามัคคีในชุมชนแล้วจังหวัดน่าน ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งการมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมให้ดำรงไว้สืบไป พร้อมกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง และการแข่งเรือเมืองน่านยังเป็นต้นแบบของการแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์สำหรับพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานถ้วยจำนวน 5 รางวัล สำหรับในปี 2566 โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 37 ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 8 ลำ ประเภทเรือกลาง จำนวน 6 ลำ ประเภทเรือเล็ก จำนวน 9 ลำ ประเภทเรือแบบโบราณ จำนวน 4 ลำ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 10 ลำ โดยในปีนี้สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ในระบบ FM 94.75 MHz และชมการแข่งขันไลฟ์สดทางเพจ Nanlongboat และติดตามข้อมูลข่าวสาร วงการเรือแข่งเมืองน่าน FB : สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar