รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมจังหวัดน่าน เพื่อมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน
วันที่ 23 กันยายน 2566 ที่ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมจังหวัดน่านเพื่อมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อสม. และโรงพยาบาลน่าน ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเดินทางมาที่จังหวัดน่านครั้งนี้ ถือว่าเป็นการมาเยือนจังหวัดน่านบ้านเกิดเป็นครั้งแรก หลังจากรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเดินทางมาพร้อมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จากการทำงานของคณะรัฐบาลโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง การวางกลไกขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นโมเดลต้นแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก โดยใช้ 2 มิติ คือ มิติสุขภาพ และมิติการสร้างรายได้ โดยจะต้องตอบโจทย์ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตวิญญาณ มีปัญญา ความรอบรู้ และมิติทางสังคมโดยรวม ซึ่งจังหวัดน่านจะเป็นต้นแบบที่ตอบโจทย์ทั้งมิติสุขภาพและมิติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 นโยบายที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจน โดยจะผลักดันน่านโมเดลให้เป็น wellness City ใช้ต้นแบบจากภาพยนตร์ Blue Zone ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในองค์รวมและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างหน่วยงาน ที่จะเข้าไปดูแลประชาชน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเคลื่อนที่อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ โดยส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์เรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบายน่านหนึ่งเดียว ใน 5 มิติ คือ น่านน่าเที่ยว น่านน่าอยู่ น่านน่ากิน น่านน่าธรรม และน่านน่าเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนให้คนด้านสุขภาพดีและอยู่ดีกินดี ซึ่งได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดการทำงานด้วย ในส่วนของโรงพยาบาลยุพราชปัว ได้จัดทำรถโมบายเคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะดำเนินการ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะดำเนินการในเครือข่ายโรงพยาบาลยุพราชทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเป็นฐานต้นแบบมิติสุขภาพคนสังคมและการสร้างรายได้ มุ่งสู่ ประชาชนแข็งแรงประเทศชาติมั่งคั่ง และจะนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวทิ้งท้าย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar