สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรม วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานปฏิบัติการค่ายแสงเพ็ญ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายคฑาวุธ ปานบุญ ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอ และมีความยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เพื่อให้สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ ซึ่งการจัดงานวันประมงแห่งชาติในปีนี้ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ได้รับความร่วมมือระหว่าง อำเภอภูเพียง มณฑลทหารบกที่ 38 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน โดยมีพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน จำนวน 200,000 ตัว จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำในธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืนต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar