จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมสภากาแฟ พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่านได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานรวมถึงเป็นการพบปะ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้า เข้าร่วมกิจกรรม สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่านได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยได้มอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดน่าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ บูธแสดงผลงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซุ้มอาหารคาว หวาน กาแฟ น้ำดื่ม และผลไม้ ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของภารกิจที่จะดำเนินการในอนาคตให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยในครั้งต่อไปเดือนธันวาคม 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟในครั้งต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar