จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2567

ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง อ.เมืองน่าน จ.น่าน จัดกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2567 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตลอดระยะเวลาที่องค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาตินานัปประการ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทย ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติจำนวนมาก อาทิ บทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ในรัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น "ยุคทองแห่งวรรณคดี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ ผู้มีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลากหลายสาขา

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2567 โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ ประกอบด้วย วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา

สำหรับจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2567 ทั้งในภาคเช้า และภาคเย็น โดยในภาคเย็นของวันนี้ จัดกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สัมพันธ์วันมาฆบูชา การบรรยายธรรม มอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันการอ่านหนังสือปูชนียะ การกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันจัดทำสื่อสร้างสรรค์ Tiktok นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และพิธีเวียนเทียน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar