อำเภอปัว จังหวัดน่าน เปิดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์” ประจำปี 2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณสถานีขนส่งอำเภอปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ ประจำปี 2567 โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยอำเภอปัว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปัว ร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ได้จัดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอปัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม และประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้

สำหรับ ต้นชมพูภูคา หรือดอกชมพูคา เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่หาได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ ชมพูภูคาจะขึ้นอยู่ในบริเวณป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่แล้วจะพบในบริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีน ภาคเหนือของเวียดนาม ไต้หวัน และไทย และในภายหลังพบว่าป่าบริเวณที่มีต้นชมพูภูคาในต่างประเทศที่กล่าวมาถูกทำลายไปหมด จึงคาดว่าต้นชมพูภูคาอาจสูญพันธุ์ไป ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลระบุว่าพบต้นชมพูภูคาที่จังหวัดน่าน ประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น ซึ่งทุกๆ ปี ต้นชมพูภูคาที่ดอยภูคา จะออกดอกบานสะพรั่ง ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม โดยดอกชมพูภูคา จะมีลักษณะเป็นช่อตามปลายกิ่ง ตัวดอกมีสีชมพู เมื่อบานดอกจะชิดกันแน่น ทำให้ดูเป็นพุ่มสวยงาม

ซึ่งการจัดงานเทศกาลฯ ในครั้งนี้ ได้มีการจัดขบวนแห่วัฒนธรรมชนเผ่าแต่ละชาติพันธุ์ และนิทรรศการตามซุ้มของแต่ละตำบล ทำให้เห็นว่ากลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เป็นกลุ่มที่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มีความเข้มแข็ง เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในสังคมชาติพันธุ์ กับพี่น้องไตลื้อที่มีจิตสำนึกรักในชาติพันธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานความเป็นชาติพันธุ์ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ทั้งที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และที่เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมผ่านการร่วมกิจกรรมที่ดีงามนี้ จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันที่เหนียวแน่น ร่วมพัฒนาชาติให้ยั่งยืนในงาน “เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานตำนานชาติพันธุ์” ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar