องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อำเภอภูเพียง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 อำเภอภูเพียง โดยมี นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภออำเภอภูเพียง ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตพื้นที่อำเภอภูเพียง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาและอบรมให้ความรู้ในการด้านต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และได้รับทราบกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับจังหวัด และเข้าใจกระบวนการการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น และที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เสนอปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง เพื่อที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน อำเภอภูเพียง ครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สอนทำพรมเช็ดเท้า ที่รองเขียง ทำตุงไส้หมู ให้ความรู้และสาธิตการปลูกทุเรียน แนะนำให้ความรู้และสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดสายตาประกอบแว่น (แจกแว่นตาฟรี) และนวดแผนไทย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซ่อมจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน บริการตัดผมชาย – หญิง ฟรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับ บิ้กซี น่าน นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่าย เช่น น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน มีเอกสาร เกี่ยวกับการจดทะเบียนออนไลน์ และ มทบ.38 โครงการทหารพันธุ์ดี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยการจัดโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ครั้งต่อไปจะไปพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในพุธที่ 6มีนาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar