นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ร่วมงาน Nan Fest Showcase ขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของน่าน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ข่วงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม Nan Fest Showcase ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลน่าน Nan Festival ขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของน่านในรูปแบบประเพณีนิยมและร่วมสมัย โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคมพัฒนาสื่อ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้นำองค์กรหน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายศิลปินร่วมสมัยจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อสร้างเครื่องมือขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดน่านในรูปแบบงานเทศกาลที่ผสมผสานกิจวัฒนธรรม ทั้งในด้านประเพณีนิยมและร่วมสมัยมารวมกัน ส่งเสริมให้น่านเป็นเมืองตื่นรู้ เป็นที่รู้จักโดยใช้แพลตฟอร์มของเทศกาลน่าน ในรูปแบบของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 –กุมภาพันธ์ 2567 และจัดกิจกรรม Nan Fest Showcase ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลน่าน Nan Festival ขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของน่านในรูปแบบประเพณีนิยมและร่วมสมัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ ข่วงสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การประชันซอล่องน่าน การฟ้อนล่องน่าน การจัดเสวนา กิจกรรม Showcase Workshop การแสดงดนตรี จ๊อย จอย Nan Contemporary Music การแสดงศิลปะภาคการแสดงสด การออกบูธร้านค้าจานเด็ด การจัดแสดงนิทรรศการ Nan Scape การแสดงชนเผ่า การแสดงวงโยธวาทิต การฉายหนังสั้นจาก Workshop Nan Short Film เป็นต้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของน่าน ร้อยเรียงผ่านงานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การแสดง อาหาร และบทเพลง โดยศิลปินชาวเมืองน่าน ซึ่งจะเห็นได้ว่า น่านมีความโดดเด่นในหลาย ๆ มิติ ซึ่งสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการผลักดันน่านให้เป็นเมืองมรดกโลก คู่แฝดกับหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการอนุรักษ์ ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar