จังหวัดน่าน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน

วันที่ 16 เมษายน 2567 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายปทา วันจันทร์ ขนส่งจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ปภ.น่าน ป้องกันจังหวัด ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดบริการ และตรวจความเรียบร้อยในการเดินทางของประชาชน เดินทางกลับจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมตรวจเยี่ยมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร ซึ่งตรวจไม่พบผู้ใช้สารเสพติด และไม่พบผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง มีความพร้อมด้านร่างกาย พักผ่อนเพียงพอ เพื่อให้มีความพร้อมในการขับรถโดยสารส่งผู้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัย

ทั้งนี้ยังได้ตรวจตราความเรียบร้อย มิให้ผู้โดยสารตกค้าง ซึ่งได้มีการให้บริการรถโดยสารกว่า 34 คัน ทั้งที่มีให้บริการปกติ และรถเสริม ตรวจความพร้อมของสภาพรถ เช่น ตัวรถต้องมีความสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงทั้งภายในและภายนอก มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วน การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ ตำแหน่งการติดตั้งที่นั่งต้องไม่กีดขวางประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น หากประชาชนพบปัญหาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถใช้บริการ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพนักงานขับรถ ตามเส้นทางสายต่างๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นเวลานาน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ หากมีอาการง่วง ให้จอดพักรถ เปลี่ยนคนขับที่มีสำรอง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลสนับสนุนโดยทันที


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar