อบจ.น่าน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีถวายสักการะบูชา ศาลพระพรม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว สูมาการวะคณะผู้บริหารและผู้อาวุโสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เหล่าบรรดา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการจรรโลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานใหม่ไทย

ในโอกาสนี้ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุลผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวอวยพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้มีความทุ่มเทในการทำงานให้บริการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar