เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ปฏิบัติภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย "วาตภัย" ในเขตพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นำโดย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย ผู้บริหารท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำท้องที่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย "วาตภัย" เบื้องต้น ในเขตพื้นที่อำเภอนาน้อย สืบเนื่องด้วยวันที่ 14 เมษายน 2567 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ในพื้นที่อำเภอนาน้อยได้รับความเสียหาย มีผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 102 ครัวเรือน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 102 ชุด และมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเสียหายรุนแรง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 1 ครอบครัว เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 เกิดเหตุวาตภัยพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ได้รับผล กระทบจากการเกิดพายุลมแรงครั้งนี้ สองตำบล ได้แก่บ้านขุนน้ำจอน ตำบลดงพญา และบ้านสเละ ตำบลบ่อเกลือเหนือ ได้รับความเสียหาย ครัวนี้หลายลังคาเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จึงได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับนายอำเภออำเภอบ่อเกลือ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในครั้งนี้

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar