📣📣ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อเนื่อง มีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงระบบส่งเสริมสุขภาพของประชาชน รายละเอียดการสมัครตามด้านล่างนี้เลย
📣📣ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อเนื่อง มีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงระบบส่งเสริมสุขภาพของประชาชน รายละเอียดการสมัครตามด้านล่างนี้เลย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar