รพ.น่าน เตือนภัย "เห็ดพิษ" เดือนพฤษภาคม 2566 นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 2 ราย (!) *** ใกล้หน้าฝนแล้ว เห็ดพิษมาทุกปี ! เตือนพี่น้องชาวน่าน เห็ดพิษอันตรายถึงชีวิต *ไม่รู้จัก *ไม่แน่ใจ **ไม่รู้ที่มา อย่ากินเด็ดขาด เห็ดดอกเดียวก็เสียชีวิตได้ !!! *ห้ามดื่มสุราร่วมกับการกินเห็ด หากเป็นพิษ จะเสริมให้กระจายอย่างรวดเร็ว และรุนแรงมากขึ้น.
รพ.น่าน เตือนภัย "เห็ดพิษ" เดือนพฤษภาคม 2566 นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 2 ราย (!) *** ใกล้หน้าฝนแล้ว เห็ดพิษมาทุกปี ! เตือนพี่น้องชาวน่าน เห็ดพิษอันตรายถึงชีวิต *ไม่รู้จัก *ไม่แน่ใจ **ไม่รู้ที่มา อย่ากินเด็ดขาด เห็ดดอกเดียวก็เสียชีวิตได้ !!! *ห้ามดื่มสุราร่วมกับการกินเห็ด หากเป็นพิษ จะเสริมให้กระจายอย่างรวดเร็ว และรุนแรงมากขึ้น.

image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar