"ตลาดนัดโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน" มทบ.38 น่าน ชวน เที่ยว ชิม ช๊อป อาหารราคาถูก ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ในกิจกรรมตลาดนัดโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน (Army Farm Army Land) พร้อมรับฟังดนตรีไพเราะในสวน ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

"ตลาดนัดโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน"
มทบ.38 น่าน ชวน เที่ยว ชิม ช๊อป อาหารราคาถูก ผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ในกิจกรรมตลาดนัดโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน (Army Farm Army Land) พร้อมรับฟังดนตรีไพเราะในสวน 
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 
ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar