ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 📢 มทร.ล้านนา น่าน ขอเชิญร่วมงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับสมัครการแข่งขันทั้ง 9 รายการแล้ว ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมบูทนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ ภายในงานได้ 📌 พบกัน >> วันพฤหัสบดีที่ 31สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน สำหรับการแข่งขันทั้ง 9 กิจกรรม ได้แก่ 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 2. การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ป.ปลาย, ม.ต้น) 3. การแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แบบจับเวลา(แลปกริ๊ง) (ม.ปลาย) 4. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) (ม.ต้น, ม.ปลาย) 5. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น, ม.ปลาย) 6. การแข่งขัน E-SPORT (ROV) (ทุกระดับชั้น) 7. การแข่งขันทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา (ป.ปลาย, ม.ต้น) 8. การประกวดโมเดลธุรกิจ พิชิตฝัน (Business Model Canvas) (ม.ปลาย, ปวช.) 9. การประกวดการสร้างเนื้อหาส่งเสริมหรือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น (LC Clip Challenge) (ม.ปลาย) 📌สามารถติดตามรายละเอียดแต่ละการแข่งขัน และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/...

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar