ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน สิงหาคม - กันยายน 2566 ระวัง! แมลงศัตรูข้าว เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน สิงหาคม - กันยายน 2566
ระวัง! แมลงศัตรูข้าว เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar