ขอเชิญเที่ยวงาน...ประเพณีลอยกระทง ล่องเฮือไฟ ไหว้ครูบา ปู่จาก๋องหลัวพระเจ้า ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณฝายกุ่น บ้านหนองห้า หมู่ 1 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ขอเชิญเที่ยวงาน...ประเพณีลอยกระทง ล่องเฮือไฟ ไหว้ครูบา ปู่จาก๋องหลัวพระเจ้า ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณฝายกุ่น บ้านหนองห้า หมู่ 1 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 🔴 ชมขบวนเฮือไฟของแต่ละหมู่บ้าน 🔴 ประกวดนางนพมาศ 🔴 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเยาวชนและประชาชนอำเภอนาน้อย 🔴 ประกวดกระทงเล็ก สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชียงของ องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นอำเภอนาน้อย และสภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ