ขอเชิญชวน ทุกท่าน เลือกชม&ช้อป ในงาน 𝑶𝑻𝑶𝑷 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
📢 ขอเชิญชวน ทุกท่าน เลือกชม&ช้อป ในงาน 𝑶𝑻𝑶𝑷 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆🛒 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ 👉 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พบกับสินค้า OTOP จังหวัดน่าน 💫 📍 ณ บริเวณโถงทางเข้า (ด้านหลัง) ศาลากลางชั้น ๓ ข้างห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มที่เข้าร่วม ดังนี้ ๑. นางบุญครอง ณ น่าน อำเภอเมืองน่าน ๒. บ้านไม้เบเกอรี่ อำเภอเชียงกลาง ๓. อยู่ดีกินหวานไส้อั้วโบราณ ๙๐ ปี อำเภอปัว ๔. โรตีสายไหมแม่ตุ๊กแป้งนิ่ม อำเภอแม่จริม ๕. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั๊วะบ้านสะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๖. ผลผลิตจากโคก หนอง นา โมเดล ๗. ผลิตภัณฑ์จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด #OTOPMobile #OTOPThailand #OTOPNan #จังหวัดน่าน #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน #กรมการพัฒนาชุมชน #นู่นนี่น่าน #Otopnanonline #CDD #ChangeForGood #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย #๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ