เทศบาลเมืองน่าน ภายหลังจากโครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดินดำเนินการแล้วเสร็จ เทศบาลเมืองน่านจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทาสีตีเส้นจราจร ถนนผากอง (โต้รุ่ง) ตั้งแต่สี่แยกวัดหัวข่วงถึงสี่แยกวัดสวนตาล ระยะทาง 905 เมตร ระหว่าง วันที่ 1 – 7 เมษายน 2567 ตลาดโต้รุ่งยังเปิดจำหน่ายสินค้าตามปกติ (โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก)
(japanese pinata)(tractor)(tractor)#เมืองน่านน่าอยู่ (baobab tree)(berries)(corn)ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน ภายหลังจากโครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดินดำเนินการแล้วเสร็จ เทศบาลเมืองน่านจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทาสีตีเส้นจราจร ถนนผากอง (โต้รุ่ง) ตั้งแต่สี่แยกวัดหัวข่วงถึงสี่แยกวัดสวนตาล ระยะทาง 905 เมตร ระหว่าง วันที่ 1 – 7 เมษายน 2567 ตลาดโต้รุ่งยังเปิดจำหน่ายสินค้าตามปกติ (โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองช่าง เทศบาลเมืองน่าน โทร 054 710234 ต่อ 111,113 #งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 110,119 www.nancity.go.th

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ