สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 12/04/2567 ตั้งแต่เวลา08:30 ถึง16:30 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางราชการและเพื่อความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
#ประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 12/04/2567 ตั้งแต่เวลา08:30 ถึง16:30 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางราชการและเพื่อความช่วยเหลือในด้านต่างๆ งานทะเบียนและบัตรสำนักงานเทศบาลเมืองน่านโทรศัพท์ 054710234 ต่อ117 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ